Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 26 de setembro de 2018

Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 26 de setembro de 2018 (corrección de erros)