Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 20 de marzo de 2019

Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 20 de marzo de 2019