Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 17 de novembro de 2014

Acordos da Comisión Permanente correspondentes á sesión ordinaria celebrada o 17 de novembro de 2014