Acordos da Comisión Permanente correspondentes á sesión iniciada o 15 de xullo de 2014 e concluída o 17 de xullo de 2014

Acordos da Comisión Permanente actuando como Comision Plan de Estudos correspondentes á sesión iniciada o 15 de xullo de 2014 e finalizada o 17 de xullo de 2014