Mobilidade

ERASMUS +, BILATERAL, SICUE

 

Coordinador / International Academic Coordinator: EVARISTO ZAS GÓMEZ, subdirector  / vice dean ETSAC

Luns 11:30am-01:30pm / Mondays 11:30am-01:30pm (despacho de subdirección / vice dean´s office)

Xoves 11:00am-01:00pm / Thursdays 11:00am-01:00pm (despacho de subdirección / vice dean´s office)

Enderezo electrónico / emailerasmus.etsa@udc.es

 

Máis información na nosa web e na Vicerreitoría de estudantes, deportes e cultura