Wikietsac

Wikietsac é un proxecto desenvolvido polos alumnos da Escola e unha canle de información independente. A información obtida no devandito espazo é só responsabilidade dos seus autores.

 

 

Na versión en podcast da Wikietsac, outro proxecto dos nosos alumnos, coméntase a actualidade da escola, da UDC e todo aquilo que consideran de interese para a ETSAC.

 

 

 

A Escola de Arquitectura da Coruña, non é responsable nin ten ningún tipo de control sobre a información que se mostra nestes proxectos.