ENQUISA LIÑA BASE DHABITAT

A Universidade da Coruña e Arquitectos Sen Fronteiras están a desenvolver un proxecto de educación para o desenvolvemento, centrado sobre o dereito ao hábitat, tanta na ensinanza universitaria como na ensinanza de educación secundaria obrigatoria.
Para saber cal é o coñecemento que se ten destes conceptos no ámbito universitario fixemos unha enquisa que se pode contestar en 15 minutos na que se pregunta sobre diferentes conceptos relacionados coa temática do hábitat.
Moitas grazas pola vosa colaboración.
Cartel dHabitat base.ai