BOE: Autorización de prazos extraordinarios para a regularización das cotizacións na Seguridade Social de bolseiros en prácticas

BOE-A-2013-9195