Acordos da Comisión Permanente do 16 de xullo de 2013

Acordos da Comisión Permanente do 16 de xullo de 2013