Nota informativa sobre o inicio do 2º CUADRIMESTRE

O período de clases do cuadrimestre (de primavera) iníciase o 30 de xaneiro de 2012 e conclúe o 23 de maio de 2012.
Recórdanse aqui os horarios e a distribución de espazos e de estudantes por grupos, atribuidos a este cuadrimestre.
Advírtese que non teñen porque ser coincidentes cos do cuadrimestre anterior (de inverno).
Xefatura de estudos.