Axuste na distribución dos subgrupos do grupo B e de aulas no grupo C para o sexto cuadrimestre

REDISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR SUBGRUPOS (Graduado en Arquitectura)
Con iso pretendeuse equilibrar o número de alumnos por subgrupo.
A ampliación de matrícula estará aberta até 15 de febreiro polo que se poderían producir variacións.

AXUSTE NA DISTRIBUCIÓN DE AULAS Por enfermidade do profesor de E3 do grupo A.