Adaptación de Aulas ao E.E.E.S no 2º andar da ETSAC

O servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos da Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestructuras da UDC está a realizar, de acordo co proxecto e a dirección da arquitecta  Marta Gutiérrez, a reforma interior do segundo andar do edificio da Escola Técnica Superior de Arquitectura, na súa distribución para adaptar as catro aulas existentes ao Espacio Europeo de Educación Superior.