Acordos da Comisión Permanente celebrada o día 26 de xullo de 2012

Acordos da Comisión Permanente celebrada o día 26 de xullo de 2012