Convocatoria aberta · segunda selección provisional 2012-13

Publicada segunda valoración  de solicitudes Convocatoria da Convocatoria Aberta.

O prazo para o destino Lublin está pechado. Dende a ORI contactarán segundo o listado e número de prazas cós candidato seleccionados.

2012-13 CONVOCATORIA ABIERTA_PROVISIONAL002_ETSAC