Acordos Xunta de Escola e Comisión Permanente do 23 de maio de 2012

Acordos da Xunta de Escola e da Comisión Permanente do 23 de maio de 2012