Conferencias do Mestrado Universitario en Arquitectura Sanitaria e Asistencial abertas ao público en xeral

Conferencias do Mestrado Universitario en Arquitectura Sanitaria e Asistencial abertas ao público en xeral

02 de Marzo de 2012 Conferencias de Albert Pineda · José María Gil · Alberto Pieltáin

15 de Marzo de 2012 Conferencias de Luis Fernández Inglada · Eduardo Herráez · López de la Osa · Santos Zás

22 de Marzo de 2012 Conferencia de Mario Corea