Cambio de ubicación e horario das conferencias do Código Técnico

Como consecuencia do éxito da primeira parte da conferencia do profesor Antonio Raya de Blas, trasládase a ubicación da parte 2 e parte 3 da conferencia ao Salón de Actos da Escola de Arquitectura en horario de 16:00 a  21:00 horas.