TFG – Probas audiovisuais – Marzo 2019

AS PROBAS AUDIOVISUAIS PODERÁNSE REALIZAR NO SALÓN DE GRADOS DA ETSAC NAS SEGUINTES HORAS

Mércores 13 marzo 09:00 – 21:00
Xoves 14 marzo 09:00 – 21:00