PFG Grado en Arquitectura TFM Máster en Arquitectura – Probas audiovisuais – Marzo 2019

SALÓN DE ACTOS

AS PROBAS AUDIOVISUAIS PODEN REALIZARSE NAS SEGUINTES HORAS:

Lunes 25/02/2019             15:00 a 21:00

Martes 26/02/2019           09:00 a 15:00

Miércoles 27/02/2019     15:00-21:00