Difusión das titulacións ETSAC, 2019-20

 

Un curso máis e de cara ao 2019-20, a ETSAC está comprometida coa difusión das súas titulacións entre os seus futuros estudantes e na promoción da cultura arquitectónica.

Esta acción divulgativa desenvólvese de varios xeitos: achegando a ETSAC aos centros educativos, participando en xornadas de divulgación e organizando visitas á nosa institución académica en colaboración co SAPE da UDC.

Calendario de eventos de difusión para o presente curso, que se irá actualizando semana a semana:

2019.02.07 Visita do IES Fraga do Eume, Pontedeume

2019.02.07 Visita do IES Isaac Díaz Pardo, Sada

2019.02.08 Visita do IES Monte Neme, Carballo

2019.02.14 Visita do IES Manuel Murguía, Arteixo

2019.02.14 Visita do IES Sabón, Arteixo

2019.02.20 Visita do IES Salvador de Madariaga, A Coruña

2019.02.21 Visita do IES Viós, Abegondo

2019.02.21 Visita do IES Neira Vilas, Oleiros

2019.02.22 Visita do IES Fernando Wirtz, A Coruña

2019.02.28 Visita do Colexio Calasanz, A Coruña

2019.02.28 Visita do IES Sardiñeira, A Coruña

2019.03.01 Visita do IES Breamo, Pontedeume

2019.03.07 Visita do IES María Sarmiento, Viveiro

2019.03.07 Visita do IES Eduardo Pondal, Ponteceso

2019.03.14 Visita do IES Salvaterra, Salvaterra do Miño

2019.03.15 Visita do IES Eduardo Blanco Amor, Culleredo

2019.03.21 Visita do CPR Grande Obra de Atocha, A Coruña

2019.03.22 Visita do IES Monte das Moas, A Coruña

2019.03.22 Visita do IES Elviña, A Coruña

2019.04.03 Participación nas Xornadas de Orientación, Concello da Coruña

2019.04.04 Visita do IES Salvador de Madariaga, A Coruña

2019.04.04 Visita do IES María Casares, Oleiros

2019.04.10 Participación nas Xornadas de Orientación, Concello de Ferrol

2019.04.11 Visita do IES Alfonso X o Sabio, Cambre

2019.04.12 Visita do IES Mugardos, Mugardos

2019.04.125 Visita do CPR Calasancias e IES Isidro Parga Pondal, A Coruña e Carballo, respectivamente

2019.04.12 Visita do IES Xosé Neira Vilas e IES Plurilingüe de Elviña, Oleiros e A Coruña, respectivamente

2019.05.02 Visita do IES Miraflores, Oleiros

2019.05.10 Visita do IES Francisco Aguiar, Betanzos