PFC – Probas audiovisuais – Setembro 2018

AS PROBAS AUDIOVISUAIS PODERÁNSE REALIZAR AS SEGUINTES HORAS
Salón de Graos E1 E2
Martes 19 setembro 09:00 h-21:00 h 15:00 h-21:00 h 12:00 h-14:00 h

19:00 h-21:00 h

Mércores 20 setembro 09:00 h-12:00 h

15:00 h-21:00 h

11:00 h-15:00 h

18:00 h-21:00 h

11:00 h-14:00 h

18:00 h-21:00 h

Xoves 21 setembro 09:00 h-21:00 h 12:00 h-21:00 h 12:00 h-15:00 h

19:00 h-21:00 h

AS AULAS ESTÁN EQUIPADAS CO MESMO CAÑON E SOFTWARE POLO QUE O RESULTADO DAS PROBAS DEBERÍA SER O MESMO EN CALQUEIRA DELAS.