Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 11 de xullo de 2018

Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 11 de xullo de 2018