Acordos da Xunta de Escola ordinaria do 09 de xullo de 2018

Acordos da Xunta de Escola ordinaria do 09 de xullo de 2018