PFC – Probas audiovisuais – Proxecto Fin de Grado e Traballo Fin de Master – Xuño 2018

AS PROBAS AUDIOVISUAIS PODERÁNSE REALIZAR NO SALÓN DE ACTOS DA ETSAC NAS SEGUINTES HORAS

 Luns 25 xuño 09:00 h-20:00 h
 Martes 26 xuño 09:00 h-20:00 h
Mércores 27 xuño 09:00 h-20:00 h