Bolsas colaboración formación complementaria do estudantado da UDC 2018/2019

Bolsas colaboración formación complementaria do estudantado da UDC 2018/2019

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/001765

 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/001765/document?logicalId=f009bd87-aff5-4466-905a-ec043140d299&documentCsv=2BE89UKJ1RVECULCT36ODDEF

 

A duración destas bolsas será de 8 meses comprendidos entre o día 01.10.2018 e o 31.05.2019, cunha dedicación de 8 horas semanais, sen que o tempo de dedicación diaria poida exceder de catro horas.

O prazo de solicitude será desde o día seguinte á publicación desta convocatoria no TEO da Universidade da Coruña, até as 24:00 h do día 15.06.2018.

Na relación de bolsas e centros na páxina 7 do anuncio:

Oficina de Medio Ambiente Green Campus

Unha bolsa para cada un dos seguintes centros (Estar matriculado nun grao no centro do que se solicita bolsa):

– Escola Técnica Superior de Arquitectura