Bolsas CSIC de introdución á investigación

Estas bolsas convócanse no marco do Programa “Xunta para a Ampliación de Estudos” (Programa JAE), co fin de renovar o programa e adecualo ás liñas xerais emanadas do Espazo Europeo de Educación Superior, dentro do marco dado polas bases reguladoras e está dirixida a estudantes interesados en iniciar unha carreira investigadora, posibilitando a realización dunha estancia nalgún dos grupos de investigación que desenvolvan o seu labor nos centros e institutos do CSIC, os seus centros mixtos e as súas unidades.

+ información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-csic-de-introduccion-a-la-investigacion