Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 12 de marzo de 2018

Acordos da sesión extraordinaria e urxente da Comisión Permanente do 12 de marzo de 2018