MURA: Visita arquitectónica ao Incio e Lemos

 

Visita académica a edificios do século XX no Incio e Monforte de profesores e alumnos da materia Intervencións e estratexias sobre a arquitectura moderna pertencente ao Mestrado Universitario de Rehabilitación Arquitectónica, MURA.

A igrexa da Santa Cruz do Incio de Fernández del Amo e o Instituto Daviña Rey de Monforte de Moreno Barberá foron obxecto dunha detallada explicación por parte do profesor Fernando Agrasar.