Prix W 2018: concurso para estudantes e novos arquitectos

 

Prix W 2018: concurso da Fundación Wilmotte para estudantes de arquitectura e novos arquitectos.

Máis información: https://prixw.com/prixw-eng