Horarios primeira semana do segundo cuadrimestre

Luns 29 Xaneiro. festividade de Santo Tomas de Aquino.

Martes 30 xaneiro inicio da docencia

Horario especial primeira semana segundo cuadrimestre