PFC- Probas audiovisuais- Extraordinaria 2017

AS PROBAS AUDIOVISUAIS, TENDO EN CONTA A DISPONIBILIDADE DAS AULAS, PODERÁNSE REALIZAR NAS SEGUINTES HORAS
Salón Actos E2
Martes 16 xaneiro 09:00 h-21:00 h 09:00 h-15:00 h
Mércores 17 xaneiro 09:00 h-21:00 h 09:00 h-21:00 h
Xoves 18 xaneiro 09:00 h-21:00 h 09:00 h-21:00 h

 

AS AULAS ESTÁN EQUIPADAS CO MESMO CAÑON E SOFTWARE POLO QUE O RESULTADO DAS PROBAS DEBERÍA SER O MESMO EN CALQUEIRA DELAS.