Acordos da Xunta de Escola ordinaria do 13 de decembro de 2017

Acordos da Xunta de Escola ordinaria do 13 de decembro de 2017