Acordos da sesión da Comisión Permanente do 10 de outubro de 2017

Acordos da sesión da Comisión Permanente do 10 de outubro de 2017