Publicación da UDC sobre o profesor Xosé Pérez Franco

 

“Xosé Pérez Franco. Imaxes do seu pensamento” é unha publicación da UDC en memoria do profesor da ETSAC na que colaboran compañeiros na docencia, artistas e amigos: Fernando Agrasar, director da Escola, Antonio Amado, Xerardo Estévez, Anxo Pastor, Felipe Peña, Paco Pestana, Juan Manuel Doce, Francisco Leiro, Antonia Pérez Naya, Santiago Tarrío, José Antonio Franco, Pablo Tomé e Haydeé Estévez.

Máis información: http://www.udc.es/publicacions/index.html?language=gl