Solicitude Taller/Tema: Máster en Arquitectura. Proxecto Fin de Carreira

Formalización da matrícula no

B2M. Proxecto Fin de Carreira. Máster en Arquitectura

Prazo de matrícula: entre ó 1 e ó 20 de agosto.

Haberase de entregar a solicitude de Taller/Tema do B2M.PFC.

Enche, envía, imprime e entrega asinado na secretaría de administración do centro o seguinte formulario:

B2MFormulario solicitude Taller/Tema Proxecto Fin de Carreira 2017-18 

A solicitude terá un carácter provisional ata a asignación definitiva dos temas que se realizará no mes de setembro de 2017.