Acordos da reunión ordinaria da Xunta de Escola do día 30 de maio de 2017

Acordos da reunión ordinaria da Xunta de Escola do día 30 de maio de 2017