Nomeamento de codirectores para o B1.PFG e o B2.PFC

Todo o alumnado do Proxecto Fin de Grao do Grao en Arquitectura e do Proxecto Fin de Carreira no Máster en Arquitectura do curso 2016-17 deberá entregar na secretaría do centro antes do 19 de maio de 2017 o nomeamento dos seus codirectores.

Cada profesor só pode dirixir dez alumnos polo que haberá de presentarse o nomeanto coa firma dos codirectores.

Impreso de nomeamento de codirectores para o Proxecto Fin de Grado do Grao en Arquitectura:

NOMEAMENTO-CODIRECTORES-GRADO-PFC

Impreso de nomeamento de codirectores para o Proxecto Fin de Carreira do Máster en Arquitectura:

NOMEAMENTO-CODIRECTORES-MÁSTER-PFC

Por favor, éncheo, imprímeo, asínao e entrégao na secretaría do centro.