Mobilidade ETSAC 2017-18: primeira convocatoria, listaxes definitivas

 

Publicación das listaxes definitivas da primeira convocatoria de Mobilidade Internacional ETSAC para o curso 2017-18: ETSAC_primeira adxudicación17.18_DEFINITIVA

Convocatoria coa normativa aplicable:

http://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/inf_estudantes_UDC/mobilidade_internacional/1718/Primeraconvocatoriamovintern1718_120117.pdf

Na elaboración de contratos tamén se terán en conta os requisitos de mobilidade ETSAC para todos os destinos:

ETSAC_requisitos mobilidade

Reiterase que, antes de asinar a aceptación do contrato de mobilidade, é imprescindible que o alumno chequee contidos e créditos en destino para evitar falsas expectativas á hora do seu recoñecemento na UDC, independentemente que o proceso de cumprimentar o learning e o documento de recoñecemento da ETSAC sexa posterior á aceptación do destino.

Horario de atención do Coordinador Académico Internacional da ETSAC: martes e xoves dende as 10:30