TFG – Probas audiovisuais – Marzo 2017

AS PROBAS AUDIOVISUAIS PODERÁNSE REALIZAR NO SALÓN DE GRADOS DA ETSAC NAS SEGUINTES HORAS

Mércores 01 marzo 09:00 – 20:00
Xoves 02 marzo 09:00 – 20:00