I Convocatoria de Axudas ao Estudante de Arquitectura de arquia/social 2017

Arquia/social, iniciativa de Arquia Banca, xestionada pola Fundación Arquia, lanzou o programa de Axudas ao Estudante. A I Convocatoria ofrece aos estudantes de arquitectura matriculados en universidades públicas, a posibilidade de conseguir unha axuda á matrícula baixo criterios de igualdade, mérito e aptitude, co fin de facilitar os medios para permitir o inicio e a continuación dos seus estudos de Arquitectura a aquelas persoas que, pola súa situación actual, teñen dificultades no abono do custo da matrícula ou necesidades especiais.

Concederanse 70 axudas á matrícula de 500 euros para estudantes dos estudos universitarios conducentes ao título de Arquitecto, matriculados nunha universidade pública do territorio español e que, non sendo beneficiarios de ningún tipo de axuda, cumpran cos requisitos consultables nas bases da convocatoria.

A adxudicación das axudas levará a cabo de maneira automatizada segundo a orde de prelación establecido por un coeficiente individualizado resultado da parametrización establecida nas bases da convocatoria dos factores económicos, académicos e persoais de cada un dos participantes.

As inscricións á convocatoria poden realizarse no apartado de arquia/social na web de Arquia Banca ata o 2 de marzo de 2017 ás 12 do mediodía. Accede á convocatoria aquí.