Colaboración da ETSAC na realización da enquisa de impacto ambiental

COLABORACIÓN DA ETSAC NA REALIZACIÓN DA ENQUISA DE IMPACTO AMBIENTAL
A Oficina de Medio Ambiente da UDC solicítanos a colaboración, como integrantes do Programa Green Campus, na realización desta enquisa sobre o impacto ambiental e a pegada ecolóxica na UDC, de acordo coas seguintes indicacións:

– A ligazón ao cuestionario está accesible publicamente, no seguinte apartado da web:
http://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/actualidade/
ao que se pode acceder desde o portal, pola vía >Compromiso social> Medio ambiente > Actualidade

Esta petición está dirixida a toda a comunidade que integra a ETSAC: alumnado, persoal de administración e servizos e profesorado.