Welcome event: Joint Graduate Design Project, 3rd edition at ETSAC

The third edition of the Joint Graduate Design Project between the schools of architecture of Harbin Institute of Technology, HIT China, and University of A Coruña, UDC,  will take place at ETSAC from Monday 7 to Friday 11 March.

A Coruña School of Architecture welcomes prof. Peng Luo, prof. Dong Yu and the Chinese team.

The School wants to thank UDC vice-president, Ms. Pilar de la Torre, for taking part in this ceremony.

Lectures and workshop: Auditorium and classroom 4IA

2016 Joint site: Port of A Coruña, Calvo Sotelo Dock.

More information: 2016 Joint schedule at ETSAC

harbim_00

A terceira edición do Joint Graduate Design Project entre as escolas de arquitectura do chinés Harbin Institute of Technology e a UDC celebrarase na ETSAC do luns 7 ao venres 11 de marzo.

A ETSAC dá a benvida aos profesores Peng Luo, Dong Yu e á equipa chinesa.

A Escola quere agradecer á vicerreitora Pilar de la Torre por presidir esta cerimonia de benvida.

Palestras e obradoiro: salón de actos e aula 4IA

Emprazamento do traballo: peirao de Calvo Sotelo no Porto da Coruña

Máis información: 2016 Joint schedule at ETSAC