Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 26 de febreiro de 2016

Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 26 de febreiro de 2016