Actualización data etapa D4 B2.TFG

Actualización da última data de entrega do Traballo Fin de Grao da titulación de “Graduado en Estudos de Arquitectura” que permitirá a formalización da matrícula no Máster Universitario en Arquitectura no curso académico 2015-16
b2tfg0703_01