ETSAC 2011-15: Memoria de actividades / Activities report

 memoria_3

 

A ETSAC presenta a súa memoria de actividades do período, 2011-15, estruturada nos seguintes apartados: actividade académica, concursos e premios, eventos, exposicións, palestras e publicacións.

Todas as actividades son froito das iniciativas de alumnos, profesores, grupos de investigación, departamentos e dirección da ETSAC.

Publicado no repositorio da UDC: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15342

 

ETSAC presents its activities report for the period 2011-15, structured into the following sections: academic activity, competitions and awards, events, exhibitions, lectures and publications.

All activities are the result of the efforts of the students, teachers, research groups, departments and ETSAC management.

Published in the repository of the UDC: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15342

 

memoria_2