BAc #6, conexións/connections: call for papers

ba_1

Call for papers para o novo número do Boletín Académico da ETSAC, BAc #6, baixo o título de CONEXIÓNS/CONNECTIONS.

Data límite: 31 de outubro 2015

Máis información: http://www.boletinacademico.com/index.php/BAC