Solicitude Taller/Tema Proxecto Fin de Grao. Estudos en Arquitectura

Formalización da matrícula no Proxecto Fin de Grao en Estudos de Arquitectura

Prazo de matrícula: entre ó 3 de agosto e ó 7 de septembro de 2015

Haberase de entregar a solicitude de Taller/Tema do Proxecto Fin de Grao.

Enche, imprime e entrega na secretaría do centro o seguinte formulario:

SOLICITUD-PFG-BOLONIA-1