Regulamentos B1G.Proxecto Fin de Grao – B2M.Proxecto Fin de Carreira

Regulamentos para a elaboración do Proxecto Fin de Grado e Proxecto Fin de Carreira aprobados pola comisión permanente da ETSAC. Pendentes de aprobación pola Comisión de Plans de Estudos da UDC

Regulamento B1G.PFG. Grao en Arquitectura

Regulamento B2M.PFC Máster en Arquitectura