IACOBUS 2015: A ETSAC en Regensburg

iacobus_1

O Iacobus 2015 celebrouse cun obradoiro intensivo na Escola de Arquitectura de Regensburg do 02 ao 07 de marzo.

O programa Iacobus realízase nas materias de Proxectos 5 e Proxectos 6, ao abeiro do convenio de colaboración asinado entre as tres escolas participantes: Clermont-Ferrand, Regensburg e ETSAC.

A delegación da nosa Escola que se desprazou á cidade xermana estaba composta de dezaoito alumnos e os profesores de Proxectos: Felipe Peña, Mónica Mesejo, Emma López, Juan Prieto, Emilio Rodríguez, e José Luis Martínez.

A segunda parte do programa Iacobus 2015 terá lugar na Coruña en maio coa defensa dos proxectos desenvolvidos polos estudantes.

iacobus_2