Acordos da sesión extraordinaria da Xunta de Escola do 19 de marzo de 2015

Acordos da sesión extraordinaria da Xunta de Escola do 19 de marzo de 2015